1425. 20. februar.


Et tingsvidne om fru Margrete af Mølhaves rettigheder i Skellerup skov.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et tings vinde att frue Merret aff Møllehaffue haffde frit et skouffskiffte paa Skellerop skouff / ♦

Datum mcdxxvo then tisdag nest efther fleske søndagh : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.