1425. 4. marts. [Svendborg]


Erik Jensen, præst i Vor Frue kirke i Svendborg og oldermand og alterværge hos kalendebrødrene, mageskifter brødrenes jord med Svendborg by. Således skøder Erik Jensen brødrenes jord ved Høje Bøge for et stykke af byens jord, som ligger vest for den gård, som Klaus Brygger nu bor i, og som strækker sig til vandmøllens omløb.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff see eller høre læsit helser jæc Eric Jensøn prest at War Frwe kirke j Swineborgh oc alderman j kalands giilde j then samme stet oc altere wærie til thet samme gilde ewynnelich meth gudh ♦

Oc kungør at jæc meth kalente brøtheres raath oc wiliæ hawer schøt vplat oc afhent meth thette opne breff hedherleghe men borghmester rathmen oc gantze almwen j Swineborgh een war kalentes oc forede alteres jordh liggendes hoos Høyebøghe til ewerdelegh æye for een there byes jordh liggendes westen nest then gardh som Claus Brøyere nw j boor oc so jn til vmlobet ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum discretorum domini Johannis Clementis rectoris ecclesie Kirkeby Absolonis Krughelund armigeri et Johannis Andersøn civis Swineburgensis et predicti convivii convivarum presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mocdxxov die sancti Lucii pape et martiris ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.