1425. 25. marts.


Lars Thomsen (Vestenie til Søbygård) pantsætter to gårde i Granslev til en ukendt.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et pante breff aff Lauritzs Thomissen paa ij gaarde vdj Grandsløff / ♦

Datum mcdxxv ipso die annunciationis Mariæ[1] : ♦

1. Mariæ] i B-reg. læses beate Maria (!) virginis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster