1425. 29. december . Lund


Arvid Jensen oplader og overdrager en gård i Ibsker sogn på Bornholm til Jes Lang. Denne gård havde Arvid Jensen arvet efter sin bror Jes Degn, til hvem den var pantsat af en god mand ved navn Trued Laurensen.

Tekst

For alle thætthe breff se ælle høre kungiør oc wetherkyennes jac Arweth Ienssøn meth thætte mith / obne breff at iac oplather oc fri[1] i hendær antworther thenne breffførere Ies Laangh een gordh i / Borendeholm ligende i Iæep kyerkye soghen ♦ Hwilken som iak oc min brother erffthe i ræth / pant effther Ies Diegn min brother guth hans siæl hawe hwilken goordh han fek i pant aff / een goth man som hether Thrweth Laurenssøn

Oc oplather iac forde Ies Laang then forscreffne goordh / meth obne breff oc aal rætigheth som han mek oc min brother pakommen ær fore then[2] witherlighe / gyeld som forde Ies Diegn min brother hanwm skøldigh bleff ♦

Tel hwes things vitnebyrd / ær mith ingsigle hengd for thætte breff ♦

Screwet i Lund femte dagh iwl aar effther guts / byrd m cdxxv ♦

1. fri] Hübertz l.l. læser ffrij. 2. then] the, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.