1425.


Lars Salmundsen af Astrup skøder biskop Ulrik (Stygge) af Århus alt sit gods i Falling sogn.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Et pergamendtz schiødebreff[1] Las Salmandsen aff Astrup haffuer schiødt bischop Vlrich aldt hans goedtz i Fallingh sogen ♦

1425[2] . ♦

1. schiødebreff] B-reg.schiøde A-reg. 2. 1425] B-reg.Anno 1425 A-reg., som herefter tilføjer Er iij segill fra.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.