1425.


Jens Ingemarsen, bymand i Malmø, erklærer, at han har overladt Maribo kloster en del af sin gård i Malmø, der tidligere var overdraget til dette, og som han derefter havde lejet.

Tekst efter reg.

Tekst

Jens Ingemarsøns breff i Malmøe att hand haffuer fest, och nu igien oplader thill closterett en deel i hans gaard i Malmøe. ♦

1425. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.