1425. Hids herredsting


Et tingsvidne af Hids herredsting om tre bol i Nisset og noget gods i Lemming.

Tekst efter reg.

Tekst

Tingswintne aff Hitzherritzting paa thre boell j Nessitt och nogitt gotz j Leming : ♦

1425. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.