1425. Hids herredsting


Et tingsvidne af Hids herredsting om, at en gård i Gødvad og et bol i Nebel hører til Alling kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett pergmetz tings wintne aff Hitzherritzting att en gaard j Giøduad och ett boell j Nøbell hører till Alling closter : ♦

Datum 1425. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.