1425.


Tingsvidne om, at et skovområde kaldet Ringfemten (i Tyrsting herred) tilhørte Peder Andersen, og at han skødede og overdrog skoven til Ovsted kirke til evigt eje for sin datter Elines sjæl.

Tekst efter reg.

Tekst

Tinghswidne at denn skouffdeel som kallis Ringfemthen det war Peder Andersens inden alle fire stocke ♦ Hand skotte och affhende det forne schouffdeell thill Ousted kiercke thill euindeligh eye for hans datters siell Eline Peders ♦

Daterit mcdxxv ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.