1425. Voer herredsting


Herredstingsdom om en trætte mellem abbeden i Øm kloster og Peder Ibsen om en gård i Monbjerg, som blev tildømt klosteret.

Tekst efter reg.

Tekst

Herritztings domb om trette emellom abbeden och Peder Jpssenn om en gaard vdj Monberigh och samme gaard er Emkloster tildomptt, ♦

Dateritt, mcdxxv ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.