1426. 3. april. Åbo sysselting


Tingsvidne af Åbo sysselting om, at (Niels Stigsen (Munk)) Mus af Brusgård forkyndte indløsning af forskelligt gods i Galten herred, som hr. Lars Uffesen (Hvide) havde i pant af hr. Klaus (Godskalksen) Limbek, og om hvilket Mus havde ført retssag med Lars Thomsen (Vestenie).

Tekst efter reg.

Tekst

g. Først ith vidnne aff Opsyssel byting att Muss aff Brussgaard kiønnte løssenn paa godz som Lass Tommesøn oc hand the dielte om wtj Leerberg y Werum y Hasslum oc y Wordup liggenndis som her Lauritz Ouissønn y pannt haffde af her Clauss Lembeck / ♦

Datum onnsdag y paaske wge / mcdxxvj / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.