1426. 7. april.


Hr. Lyder (Lydersen) Kabel, ridder, giver sin hustru, fru Ide Lydersdatter (Holck) fuldmagt til at skøde Gudumlund og alt hendes andet gods i Fleskum herred til Viborg bispestol.

Tekst efter Aa1.

Tekst

Alle mænd dette bref seer eller høre kundgiør ieg Lyder Kabel ridder / at min kiere husfrue fru Ide Lydersdatter haver givet hendes gods til Viborg biscopdom med min ia oc villie saasom er Gudinglund med ald andet gods / som hun haver i Fleskumherridt gud til heder[1] oc hendes siel til gavn for dend samme skyld giver ie<g> sammæ fuldmact med dette mit aaben bref at skiøde det forbemde gods til Viborg biscopdom til evindelig eyendom helst fordi at jeg kand ey selv hos være for helskabs forfal ♦

Datum anno domini millesimo quadringentesimo vicesimo sexto dominica quasimodogeniti meo sub sigillo . ♦

1. heder] hender, rettet ved overstregning, Aa1.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.