1426. 5. maj .


Jakob Jensen pantsætter sin gård i det vestlige Malmø for 200 mark penge til sin fosterdatter, jomfru Anna Pedersdatter.

Tekst efter Rep. l.l.

Tekst

Jacob Jenson rådman i Malmö bekänner sig wara skyldig sin fosterdotter jungfru Anna Pethersdotter 200 lödige mark gängse pgr. och pandtförskrifwer henne sin gård wästan i Malmöe liggendes, dat. dnica. ante f. ascens. dni

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.