1426. 9. maj.


Biskop Bruder af Libar, ærkebiskop Peder Lykkes vikar, tildeler indulgens til dem, som besøger Sankt Hans, Sankt Jørgen og Sankt Egidius' kirker.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Bruderi episcopi Libariensis som war archiebiscopens i Lund domini Petri Lykkæ in pontificalibus vicarius uthgifne indulgentz breef åth them som flitigt besöchte ecclesiam beatorum Johannis apostoli et evangelistæ . Georgii martyris et Egidii abbatis. Datum die ascensionis domini som är dhen 9 maii 1426.

b) Biscop Bruderi Libariensis och Petri Lyckes uti påfweske saakers vicarii indulgentz breef och gudachtige öfningars wackra förkofring. Datum 1426.

c) Biscop Bruderi Libariensis som war påwens ståthållars uthgifne indulgentz breef ath archiebiscop Petro Ludkæ i Lund dhet sancti Johannis evangelistæ, Georgii martiiris och Egidii abbatis kyrckier skulle med tillborlig devotion celebreras oc frequenteras. Datum 1426.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.