1426..


Tekst efter reg.

Tekst

20. Jtt Peder Pederszenns aff Hørdum hanns skiødebreff paa tho punndt byglanndt, hannd haffuer skiødt thill Westerwiig closter ♦

1426 ♦

Oversættelse

20. Peder Pedersens skødebrev på to pund bygland, som han har skødet til Vestervig kloster.

1426.