[14]27. 1. januar. [Danzig]


Rådet i Danzig skriver til kong Erik 7. af Pommern.

Rådet i Danzig erklærer over for kong Erik, at det har givet Lambert Pentel og Johann Mynnefrund fuldmagt til at generhverve det gods, som var ombord på de skibe, som for nylig er sunket ud for Norges kyst. I den forbindelse beder rådet i Danzig kong Erik om at hjælpe dem med at generhverve godset mod en passende bjergeløn.

Endvidere beder rådet i Danzig kong Erik om at hjælpe Jakob Brothagen, rådmand i Danzig, og dennes broder Johann Brothagen, borger i Riga, med at generhverve en tønde med pelsværk, som tilhører dem. Denne tønde blev sendt fra Riga på et skib ført af Thideke Kroger med kurs mod Lübeck omkring mikkelsdag 1426. Modtageren af tønden var Heinrich v. Kalven i Lübeck, som skulle sende tønden videre til Konrad v. Kalven i Hamburg, således at denne kunne sende tønden til Brugge, hvor pelsværket skulle sælges. Det pågældende skib med tønden er imidlertid blevet opbragt af hertug Barnim og derefter ført til København.

Tekst

[Danzig] an König [Erich] von Dänemark: beglaubigt Lampert Pentel und Johann Mynnefrund als Bevollmächtigte der Befrachter der kürzlich bei Norwegen gesunkenen Schiffe und bittet ihnen zur Erlangung der geborgenen Güter gegen billigen Bergelohn zu verhelfen, sowie auch zur Wiedererlangung einer seinem Rathmann Jakob Brothagen und dessen Bruder Johann Brothagen, Bürger zu Riga, gehörigen Tonne mit Pelzwerk, die von letzterem um Michaelis an Hinrich van Kalven in Lübeck, damit dieser sie durch Kord van Kalven in Hamburg zum Verkauf nach Brügge sende, in dem von Thideke Kroger geführten, aus Riga nach Lübeck bestimmten Schiffe abgesandt und mit diesem von Herzog Barnim von Wolgast unterwegs genommen und nach Kopenhagen gebracht worden ist. [14]27 Jan. 1.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.