[1427. 5. februar. Lübeck]


Rådet i Lübeck skriver til Gerwin v. d. Espen.

Rådet i Lübeck meddeler, at det har skrevet til hansekøbmændene i Brugge og England vedrørende høvedsmændene Peter Johnson, Johann Bertramson, Michael Rute og Bartholomeus Vot, i hvilken forbindelse rådet i Lübeck har bedt hansekøbmændene i Brugge og England om at overtale de nævnte høvedsmænd til at gå i hansestædernes tjeneste. Dette skal ske, inden kong Erik 7. af Pommern får overtalt de nævnte høvedsmænd til at gå i kongens tjeneste.

I forlængelse heraf opfordrer rådet i Lübeck Gerwin v. d. Espen til at hjælpe hansekøbmændene i England i denne sag, idet det ville være til stor skade for hansestæderne, om de nævnte høvedsmænd gik over til kong Erik.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Vnsen fruntliken grut mit begeringe alles guden touoren.

Gerwin , besunder gude vrunt.

Wy begeren ju weten, dat wy dem copmanne to Brugge vnde ok dem copmanne in Engelant vorscriuen van wegen der houetlude, alse Peter Johanssen , Johan Bertramesson , Michel Ruten vnde Bartholomeus V{oe}te , so dat se bearbeiden willen laten dorch ere merkliken bodesscopp in Engeland by den suluen houetluden, dar mede se mit erer zeltschopp, schepen vnde were by de stede vnde vns komen mochten, alse gi dat in vnseme breue[1] , den wy dem copmanne vorscriuen, clarliker wol vernemende werden etcetera.

Begere wy vnde bidden ju fruntliken, dat gi der stede vnde vnser bestes by deme vorscreuen kopmanne vortsetten willen vormiddelst juwer guden anwisinge, so dat de copmanne ere hemelken bodesscopp darvmme sunder vertreck do by dem copmanne in Engeland, de zaken mit den vorscreuen houetluden vnde erer zeltschopp vorder to handelende, also dat se to der stede vnde vnsem denste vnde hulpe komen, wente gy suluen wol erkennen, wen se by den heren koning qwemen, dat dat den steden vnde deme gemenen copmanne to vervange vnde to schaden were.

Vns willen hirinne to bewisende, versculde wi vmme juwe leuen alle tyt gerne, wor wy moghen.

Syt Gode beuolen.

Schreuen etcetera.

1. in vnseme breue] dvs. DD 1427. 5. feb., nr. 14270205002.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.