1427. 29. november.


Maren Pedersdatter, enke efter Nis Thomsen (Sehested) af Tofte, pantsætter sin gård i Tornby til Anders Tuesen for fire lødige mark.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thethæ breff see aller høræ læsæ hielser jæk Marin Pæthersdater Nis Tamsænzs æffter leuer aff Thofthæ ewinnælik meth guth ok kungøret ath jæk skiuldik ær Anders Tuænsøn thennæ brefførær firæ lødikmark før hwilkæ penning jæk tilpantsætter for Anders Tuæsøn min gard ij Thornby som Lidæl Skreder boæth ij ok tu boolz jord[1] ther til meth sadan vilkor ath nær jæk æller minæ arwing vil løsæ the for goozs tha skal kungøræs thry thing for sanctæ Johannis dag ok løsæs ath sanctæ Michilzs dag for gødhæ woræ som ære kvo ok stuudh grydhæ ok kyedhæl[2] lærith ok klæthæ æffter firæ godhæ mænzs seygæls ok agifthæn fulghæ penninn

Item ther ower tilbinnær jæk <mik>[3] ok minæ arwing ath fri ok frelsæ for Anders Tuæsøn ok hans arwing the for goozs aff allæ mænzs athalæ til the wordhæ lowælik ij geen løsæth ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum virorum videlicet domini Andree de Thornby Johannis Tuonis proconsulis in Hiøring et Petri Magnisøn [4] de Kierzsgard presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mcdxxviio vigilia sanct Andree apostoli ♦

1. jord] Tilføjet over linjen, A. 2. kyedhæl] Rettet fra kyedhel, A. 3. <mik>] Glemt i A, indføjet af udgiveren.

Oversættelse

Alle mænd, der ser dette brev eller hører det læse, hilser jeg, Maren Pedersdatter, enke efter Nis Thomsen af Tofte, evindelig med Gud og kundgør, at jeg skylder Anders Tuesen, denne brevviser, fire lødige mark; for hvilke penge jeg pantsætter førnævnte Anders Tuesen min gård i Tornby, i hvilken Lidel Skrædder boede, og to bol jord dertil, på de vilkår, at når jeg eller mine arvinger vil indløse det førnævnte gods, da skal det kundgøres på tre ting før sankthans og indløses til mikkelsdag for gode varer, nemlig ko og stud, gryde og kedel, lærred og klæde, efter gode mænds vurdering, og afgiften skal følge pengene.

Ligeledes forpligter jeg yderligere mig og mine arvinger til at fritage og frigøre førnævnte Anders Tuesen og hans arvinger det førnævnte gods for påklage fra nogen, indtil det bliver genindløst efter loven.

Til vidnesbyrd om dette er mit segl hængt ved dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, nemlig hr. Anders af Tornby, Jens Tuesen, borgmester i Hjørring, og Peder Mogensen af Kærsgård.

Givet i det Herrens år 1427, dagen før apostlen sankt Andreas' dag.