1427. .


Brev om, at kirkeværgerne ved Kristrup kirke solgte og skødede kirkens jord i Vissing mark til Peder Esbensen (Krumpen?).

Tekst efter reg.

Tekst

Windtne att kirckewergene till Christrup[1] kircke, haffde soldt och skiøtt till Peder Esbenssen[2] forne kirckis jordt paa Wissing[3] marck. ♦

Anno[4] 1427. ♦

2. Peder Esbenssen] Peder Espersønn, reg. B. 3. Wissing] Wissinng, reg. B. 4. Anno] gl. reg. A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.