1427.


Abele Tygesdatter (Puder), Niels (Jakobsen) Kalfs enke, skøder et større antal gårde og andet gods i Hads herred og Voer herred til biskop Ulrik (Stygge) af Århus.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Ett pergamendtz schiøde breff[1] aff[2] Abbelle Thyggesdatter , Niels Kalffs effterleffuersche[3] , till bischop Ølrick paa Biørnkiers gaartzsted i[4] Hussbymarck och Hussbyeschouff, paa Schyndergaardt, i Hallingh ij[5] gaarde ibidem iiij[6] gaarde i Smerup j gaard i Ørtingh j gaard i Morsholt j gaard i Ondrup, j ødde byggested i Gyllingh, wdi Wohrherrit j gaardt vdi Sønnd, ij gaarde i Brixsted och ett møllested ibidem ♦

Daterit[7] 1427. ♦

1. pergamendtz schiøde breff] B-reg.schøde A-reg. 2. aff] B-reg. paa A-reg. 3. effterleffuersche] herefter læses pergamente i A-reg. 4. i] mgl. i A-reg. 5. ij] foran læses om i A-reg. 6. iiij] foran læses paa i A-reg. 7. Daterit] mgl. i A-reg., i stedet læses Anno.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.