1427 el. 1439. Hads herredsting


Et tingsvidne af Hads herredsting om, at Natved og Natved mark upåtalt og ukæret i 60 år har hørt til Århus stift.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Ett pergamenthes thingsuinnde aff Hattzherrittz thing, att Natued och Natuedt march haffue verritt thill Aarhus stig vlast och vkierdt y 60 aar ♦

Anno 1439. ♦

b):

Et pergamendztingsuinde aff Hadtzherritztingh at Natuid och Natuid marck haffuer weret till Aarhus stigt ♦

1427. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.