1427..


Dorothea (Eggertsdatter (Bitsere)), enke efter Tyge (Ingemarsen) Grubbe (til Tersløse), skænker sin gudsøn Jens Nielsen en gård i Lille Fuglede, der årligt yder tre pund korn i afgift.

Tekst efter reg.

Tekst

Dorrethea Thygge Grubbis effterleffuersche gaff sinn gud ssønn Jenns Nielssen enn sin[1] gaardt i Fullede som schylder 3 pund kornn ♦

1427 ♦

1. sin] Tilføjet over linjen, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.