1427. [Sjællands landsting]


Landstingsdom vedrørende toftegæld i købstæder.

Tekst efter reg.

Tekst

Wor affsagt paa lantzting ath ligger jord i købstet eet aar oc æy redis tofftegiæld aff bødæ i marc ligger hun ii aar bøde annen gang iii marc ligger hun tredie aar vden retzle wære forbrutt til koning ♦ Mcdxxvii ♦

Oversættelse

Domsforkyndelse på landstinget: Købtadsjord, der igennem 1 år ikke har udredt toftegæld, bøder 1 mark; er der ikke blevet betalt toftegæld heraf igennem 2 år, bødes der 3 mark. Har jorden henligget i 3 år, uden der er betalt afgift heraf, skal den være forbrudt til kongen. 1427.