1428. 4. januar. København


Kong Erik 7. af Pommern giver landsvist (dvs. ret til at opholde sig i riget på trods af fredløshed) til Salve Sverkerssön.

Uddrag efter Diplomatarium Norvegicum.

Tekst

Eriker med gudz nadh Noriges Danmarks Sweriges Wenda oc Gota konunger oc hertugher ifuer Pommeren. giver ved kansleren biskop Jens i Oslo landsvist til Salve Sverkerssön, der havde dræbt Jon Björnssön, imod fulde bøder til kongen, kirken og den dræbtes arvinger. War þetta bref giort i Køpnahafn ællifta dagh jola a xxxix are rikis wars Noriges herra Jones biskoper i Oslo canceler war jncigladhe oss sealfuum hiawærande. Anno domini etc. xxviij.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.