1428. 31. januar. København


Kong Erik 7. af Pommerns lejdebrev for de vendiske hansestæders udsendinge til det møde, som skal holdes i Nykøbing på Falster eller i Falsterbo i Skåne mellem på den ene side kong Erik og på den anden side de holstenske herrer og de vendiske hansestæder.

I lejdebrevet befuldmægtiger kong Erik endvidere den romerske konges udsending Nicolaus Stok til at udsætte mødet, hvis det bliver nødvendigt på grund af vejr og vind. Alle, der er i Nicolaus Stoks selskab eller kommer i hans ærinde, skal være omfattet af lejdet.

Tekst efter Aa.

Tekst

Wy[1] Erik[2] van[3] Godes gnaden der[4] ryke[5] Denmarken Zueden[6] Norweghen[7] der Wende[8] vnde[9] Gothen[10] koningh[11] vnde[12] hertogh[13] to[14] Pomeren[15] etcetera don[16] kunt vnde[17] bekennen an dessem breue[18] vor alsweme als de erwerdighe[19] mester[20] Nicolaus[21] Stok lerer gestlyker[22] rechte sendebode[23] des allerdurchluchtigisten[24] hochgeboren[25] vorsten[26] hern Sigmundes romischen konighes[27] vnses[28] leuen herren vnde[29] ohemes mit synen[30] breuen vnde[31] weruen von[32] syner[33] durchluchtykeyt[34] an vns gesant is[35] vmme richthunghe[36] vnde[37] frede to sprekende[38] tuschen[39] vns vnsen[40] ryken[41] landen vnde[42] lüdhen[43] van[44] der eynen[45] . vnde[46] den holzeden[47] heren vnde[48] den see steden[49] Lubek[50] Hamburg[51] mit erer[52] partye[53] van[54] der anderen wegen[55] also[56] heft[57] de sulue[58] mester Nicolaus[59] nw[60] enes daghes[61] tuschen[62] vns beyden[63] delen[64] vorramet vnde[65] vpp genomen[66] to holdende[67] vpp[68] den sondagh[69] letare to[70] metefasten[71] neghst[72] komende to[73] Nucopungk[74] in[75] Ffalster edder[76] to Ffalsterbode in Schone[77] . to[78] vorsukende[79] vfft he alsulken[80] frede vnde[81] richtunge gedeghedinghen[82] vnde[83] machen kone / als he[84] dorumme[85] vt gesant[86] is[87] . / ♦

Were ok[88] dat[89] sik[90] de[91] vorramede[92] tijd[93] des daghes[94] van[95] wedderes[96] not[97] vffte[98] van[99] anderen notsaken[100] wegen[101] vortogherde vnde[102] mester[103] Niclas[104] vorbenomed enes[105] anderen moghelyken[106] daghes[107] . als[108] vpp[109] vierczhehen[110] daghe[111] edder[112] drei[113] wekene[114] edder[115] vier[116] na[117] paschken[118] neghst[119] komende vort vorramede / des schol[120] he van[121] vnsen[122] wegen wol mechtig[123] sin[124]

Vnde[125] de heren[126] vnde[127] stede[128] vorgenannt mit alle[129] den eren[130] vnde[131] alle[132] den jenen[133] de se vpp[134] alsulken[135] dagh[136] mit sik[137] bringende werden scolet[138] in sekerem[139] leyde[140] vnde[141] velicheyt[142] vor waret vnde[143] geleydet[144] sin to vnde[145] aff[146] in ere[147] beholt vor vns vnse ryke[148] vnde[149] alle de vnsen[150] de vmme vnsen[151] willen don[152] vnde[153] laten schollen[154] vnde[155] willen[156] sunder argh[157] / ♦

Wurde ouer[158] sake[159] dat[160] mester[161] Niclas[162] vorbenomet van[163] des hillighen[164] rykes[165] weghen[166] vffte[167] siner[168] egenen mit yemande[169] vormochte[170] . de hijr[171] mit em[172] ouer vore edder vmme[173] sinen[174] willen anders . her[175] queme van[176] wanne[177] id[178] were de em[179] hulpe vnde[180] rat[181] to desser[182] richtunghe[183] mede deylen[184] wolde vnde[185] dede / de schollet[186] des glykes[187] ok[188] geuelighet vnde[189] gheleydet[190] sin[191] vor vns vnde[192] alle de vnsen . de vmme vnsen[193] willen don[194] vnde[195] laten schollen[196] vnde[197] willen[198] sunder arg[199]

Schreuen[200] to Coppenhafen[201] na Godes bord[202] m cccc xxviij[203] des sonavendes[204] vor Vnser Leuen[205] Frawen[206] dagh[207] to lichtmisse[208] vnder vnsem[209] secrete ♦

1. Wy] wy, A, Aa og Ab; wir, Ac. 2. Erik] Erik, A, Aa og Ab; Erich, Ac. 3. van] ændret efter A; von, Aa, Ab og Ac. 4. der] ændret efter A og Ac; de, Aa og Ab. 5. ryke] rike, A og Ab; riche, Ac. 6. Zueden] Zueden, Aa og Ab; Sweden, A og Ac. 7. Norweghen] Norweghen, Aa og Ab; Norwegen, A og Ac. 8. Wende] Wende, A og Aa; Wenden, Ab og Ac. 9. vnde] ændret efter A og Ab; vnd, Aa og Ac. 10. Gothen] Goten, A, Ab og Ac. 11. koningh] koningh, Aa og Ab; koning, A og Ac. 12. vnde] ændret efter A; vnd, Aa, Ab og Ac. 13. hertogh] hertuch, A; herthoge, Ab; hertzuge, Ac. 14. to] to, A og Aa; zu, Ab; czu, Ac. 15. Pomeren] Pomeren, A og Aa; Pomern, Ab og Ac. 16. don] ændret efter A; tun, Aa og Ab; thun, Ac. 17. vnde] vnde, A og Aa; vnd, Ab og Ac. 18. breue] breue, A, Aa og Ab; briffe, Ac. 19. erwerdighe] erwerdighe, A og Ac; erwirdighe, Ab; erwirdghe, Aa. 20. mester] mester, A, Aa og Ab; meister, Ac. 21. Nicolaus] Nicolaus, Aa og Ab; Niclaus, A; Nicholaus, Ac. 22. gestlyker] geistliker, A, Ab og Ac. 23. sendebode] sendebode, A, Aa og Ab; sendebote, Ac. 24. allerdurchluchtigisten] allerdurchluchtigisten, Aa og Ab; allerdurchluchtigesten, A og Ac. 25. hochgeboren] hochgebornen, A; mangler i Ab og Ac. 26. vorsten] fursten, A, Ab og Ac. 27. konighes] koniges, A, Ab og Ac. 28. vnses] vnses, A og Aa; vnsers, Ab og Ac. 29. vnde] ændret efter A; vnd, Aa, Ab og Ac. 30. synen] sinen, A; seinen, Ab; seynen, Ac. 31. vnde] ændret efter A; vnd, Aa, Ab og Ac. 32. von] ændret efter A; von, Aa, Ab og Ac. 33. syner] siner, A og Ab; seyner, Ac. 34. durchluchtykeyt] durchlucheit, A; durchluchtikeyt, Ab; durchluchticheit, Ac. 35. is] is, A og Aa; es, Ab og Ac. 36. richthunghe] richtunge, A, Ab og Ac. 37. vnde] ændret efter A; vnd, Aa, Ab og Ac. 38. sprekende] sprekende, A, Aa og Ac; spreckende, Ab. 39. tuschen] tuschen, A, Aa og Ab; czwischen, Ac. 40. vnsen] vnsen, A og Aa; vnsern, Ab og Ac. 41. ryken] riken, A; richen, Ab og Ac. 42. vnde] vnde, A og Aa; vnd, Ab og Ac. 43. lüdhen] lüdhen, Aa; luden, A; luten, Ab; leuten, Ac. 44. van] ændret efter A; von, Aa, Ab og Ac. 45. eynen] enen, A; eynen, Aa, Ab og Ac. 46. vnde] ændret efter A; vnd, Ab og Ac. 47. holzeden] holzeden, A, Aa og Ab; holsten, Ac. 48. vnde] ændret efter A; vnd, Aa, Ab og Ac. 49. see steden] zeesteden, A; zesteten, Ab og Ac. 50. Lubek] Lubek, Aa og Ac; Lubeke, A; Lubecke, Ab. 51. Hamburg] Hamburg, Aa og Ab; Hamborch, A; Hamburgh, Ac. 52. erer] ændret efter A; jr, Ab; jrer, Aa og Ac. 53. partye] ændret efter A; partei, Aa og Ab; parteie, Ac. 54. van] ændret efter A; von, Aa, Ab og Ac. 55. wegen] wegen, A, Aa og Ab; weghen, Ac. 56. also] also, A, Aa og Ab; alzo, Ac. 57. heft] heft, Aa og Ab; hefft, A og Ac; . 58. sulue] sulue, A og Ab; zulue, Ac. 59. Nicolaus] Nicolaus, Aa; Niclas, A og Ab; Nicholaus, Ac. 60. nw] nw, A og Ac; nu, Ab. 61. enes daghes] enes daghes, A, Aa og Ab; eyns tages, Ac. 62. tuschen] tuschen, A, Aa og Ab; twischen, Ac. 63. beyden] beyden, A, Aa og Ab; beiten, Ac. 64. delen] ændret efter A; teylen, Aa og Ab; teilen, Ac. 65. vnde] ændret efter A; vnd, Aa, Ab og Ac. 66. vpp genomen] vpp genomen, Aa og Ab; vppgenomen, A; vpgenomen, Ac. 67. holdende] holdende, A, Aa og Ab; holende, Ac. 68. vpp] vpp, Aa; vppe, A; auff, Ab og Ac. 69. sondagh] sondagh, Aa; sondach, A; sontag, Ab; zontage, Ac. 70. to] to, A og Aa; zu, Ab og Ac. 71. metefasten] metefasten, Aa; midfasten, A; metefaste, Ab; metfaste, Ac. 72. neghst] neghst, Aa; negst, Ab og Ac; negest, A. 73. to] ændret efter A; zu, Ab; czu, Ac. 74. Nucopungk] Nucopungk, Aa; N{uo}copunghe, A; Nucopugk, Ab; Nicopinge, Ac. 75. in] in, A, Aa og Ab; czu, Ac. 76. edder] edder, A, Aa og Ab; adir, Ac. 77. Schone] Schone, A, Aa og Ac; Schon, Ab. 78. to] to, A, Aa og Ab; czu, Ac. 79. vorsukende] vorsukende, A, Aa og Ab; vorsuchende, Ac. 80. alsulken] alsulken, Aa og Ab; alsulke, A; alzulche, Ac. 81. vnde] ændret efter A; vnd, Aa, Ab og Ac. 82. gedeghedinghen] gedeghedinghen, Aa; gededingen, A og Ab; gededinge, Ac. 83. vnde] ændret efter A; vnd, Aa, Ab og Ac. 84. he] he, A og Ac; her, Ab. 85. dorumme] dorumme, Aa og Ab; darumme, A; dar vmme, Ac. 86. vt gesant] vt gesant, A, Aa og Ab; ausz gesant, Ac. 87. is] is, A og Aa; es, Ab og Ac. 88. ok] ok, A, Aa og Ab; auch, Ac. 89. dat] dat, A, Aa og Ab; dacz, Ac. 90. sik] sik, A, Aa og Ab; zyk, Ac. 91. de] de, A og Aa; dy, Ab og Ac. 92. vorramede] vorramede, A, Aa og Ab; vorramete, Ac. 93. tijd] tijd, A, Aa og Ab; czit, Ac. 94. des daghes] des daghes, A og Aa; des tages, Ab og Ac. 95. van] ændret efter A; von, Aa, Ab og Ac. 96. wedderes] wedderes, Aa og Ab; wedders, A og Ac. 97. not] not, A, Aa og Ab; noet, Ac. 98. vffte] vffte, Aa og Ab; offte, A og Ac. 99. van] ændret efter A; von, Aa, Ab og Ac. 100. anderen notsaken] anderen notsaken, Aa; anderen notsacken, Ab; anderen noetzachen, Ac; anderer notsake, A. 101. wegen] wegen, A, Aa og Ab; wegen, Ac. 102. vnde] vnde, A og Aa; vnd, Ab og Ac. 103. mester] mester, A, Aa og Ab; meister, Ac. 104. Niclas] Niclas, A, Aa og Ab; Niclaus, Ac. 105. enes] enes, A, Aa og Ab; eynes, Ac. 106. moghelyken] moghelyken, Aa; mogeliken, A og Ab; mogelichen, Ac. 107. daghes] daghes, A, Aa og Ab; tages, Ac. 108. als] als, A, Aa og Ab; alse, Ac. 109. vpp] vpp, Aa og Ab; vppe, A; auff, Ac. 110. vierczhehen] vierczhehen, Aa; vierczehen, Ab; xiiij, A og Ac. 111. daghe] daghe, A og Aa; taghe, Ab; tage, Ac. 112. edder] edder, A og Aa; ader, Ab; adir, Ac. 113. drei] drei, Aa og Ab; iij, A og Ac. 114. wekene] wekene, Aa; weken, A; wecken, Ab; wochen, Ac. 115. edder] edder, A og Aa; ader, Ab; adir, Ac. 116. vier] vier, Aa og Ab; iiij, A og Aa. 117. na] na, A og Aa; nach, Ab og Ac. 118. paschken] paschken, Aa og Ab; paschen, A; ostern, Ac. 119. neghst] neghst, Aa; negest, A; negst, Ab og Ac. 120. schol] schol, Aa og Ab; scul, A; zal, Ac. 121. van] ændret efter A; von, Aa, Ab og Ac. 122. vnsen] vnsen, Aa; vnser, A; vnsern, Ab og Ac. 123. wol mechtig] wol mechtig, Aa og Ab; wulmechtich, A; wol mechtigh, Ac. 124. sin] sin, A og Aa; sein, Ab og Ac. 125. Vnde] vnde, A og Aa; vnd, Ab og Ac. 126. heren] heren, A, Aa og Ac; herren, Ab. 127. vnde] ændret efter A; vnd, Aa, Ab og Ac. 128. stede] stede, A, Aa og Ab; stete, Ac. 129. alle] alle, A, Aa og Ab; allen, Ac. 130. eren] ændret efter A; jren, Aa, Ab og Ac. 131. vnde] vnde, A og Aa; vnd, Ab og Ac. 132. alle] alle, A, Aa og Ab; allen, Ac. 133. jenen] jenen, Aa og Ab; yennen, A; ghenen, Ac. 134. vpp] vpp, A, Aa og Ac; vp, Ab. 135. alsulken] alsulken, A, Aa og Ab; sulchen, Ac. 136. dagh] dagh, Aa, Ab og Ac; dach, A. 137. sik] sik, A, Aa og Ab; sich, Ac. 138. scolet] scholet, Aa; scolet, A og Ab; zolet, Ac. 139. sekerem] sekerem, A, Aa og Ab; sechrem, Ac. 140. leyde] leyde, A, Aa og Ab; leide, Ac. 141. vnde] vnde, A og Aa; vnd, Ab og Ac. 142. velicheyt] velicheyt, Aa og Ab; velicheit, A og Ac; . 143. vnde] ændret efter A; vnd, Aa, Ab og Ac. 144. geleydet] geleydet, A, Aa og Ab; geleidet, Ac. 145. vnde] vnde, A og Aa; vnd, Ab og Ac. 146. aff] aff, A, Aa og Ac; haff, Ab. 147. ere] ændret efter A; jre, Aa og Ab; jr, Ac. 148. ryke] ryke, Aa; rike, A og Ab; riche, Ac. 149. vnde] ændret efter A; vnd, Aa, Ab og Ac. 150. vnsen] vnsen, A og Aa; vnser, Ab og Ac. 151. vnsen] vnsen, A, Aa og Ab; vnser, Ac. 152. don] ændret efter A og Ac; tun, Aa og Ab. 153. vnde] vnde, A og Aa; vnd, Ab og Ac. 154. schollen] schollen, Aa; scolen, A; sollen, Ab; zullen, Ac. 155. vnde] ændret efter A; vnd, Aa, Ab og Ac. 156. willen] ændret efter A og Ac; wellen, Aa og Ab. 157. argh] argh, Aa; arch, A og Ac; arg, Ab. 158. ouer] ouer, A og Aa; auer, Ab; ower, Ac. 159. sake] sake, A og Aa; sacke, Ab; zache, Ac. 160. dat] dat, A og Aa; das, Ab; dacz, Ac. 161. mester] mester, A, Aa og Ab; meister, Ac; mester, A og Ab. 162. Niclas] Niclas, Aa og Ab; Niclaus, A og Ac. 163. van] ændret efter A; von, Aa, Ab og Ac. 164. hillighen] hillighen, Aa; hilligen, A; heyligen, Ab; heiligen, Ac. 165. rykes] rykes, Aa; rikes, A; richs, Ab og Ac. 166. weghen] weghen, Aa; wegen, A, Ab og Ac. 167. vffte] vffte, A og Aa; vfte, Ab; offte, Ac. 168. siner] siner, Aa; syner, A og Ac; seiner, Ab. 169. yemande] yemande, Aa; iemande, A og Ab; gemande, Ac. 170. vormochte] vormochte, Aa, Ab og Ac; vormuchte, A. 171. hijr] ændret efter A; he, Aa, Ab og Ac. 172. em] ændret efter A; jm, Aa, Ab og Ac. 173. vmme] vmme, A, Aa og Ab; vm, Ac. 174. sinen] sinen, Aa; synen, A og Ab; seinen, Ac. 175. her] her, Aa, Ab og Achere, A. 176. van] ændret efter A; von, Aa, Ab og Ac. 177. wanne] wanne, Aa og Ab;wenne, A; mangler i Ac. 178. id] id, Aa, Ab og Ac; yt, A. 179. em] ændret efter A; jm, Aa, Ab og Ac. 180. vnde] vnde, A og Aa; vnd, Ab; vnd vnd, Ac. 181. rat] rat, Aa, Ab og Ac; rad, A. 182. desser] desser, A, Aa og Ab; disser, Ac. 183. richtunghe] richtunghe, A, Aa og Ab; richtunge, Ac. 184. deylen] deylen, Aa og Ab; delen, A; deilen, Ac. 185. vnde] ændret efter A; vnd, Aa, Ab og Ac. 186. schollet] schollet, Aa; scolet, A, Ab og Ac. 187. glykes] glykes, Aa; gelikes, A; glikes, Ab; geliches, Ac. 188. ok] ok, A, Aa og Ab; ouch, Ac. 189. vnde] ændret efter A; vnd, Aa, Ab og Ac. 190. gheleydet] gheleydet, Aa; geleydet, A og Ab; geleidet, Ac. 191. sin] sin, A og Aa; sein, Ab; syn, Ac. 192. vnde] vnde, A og Aa; vnd, Ab og Ac. 193. vnsen] vnsen, A, Aa og Ab; vnse, Ac. 194. don] ændret efter A og Ac; dun, Ab; tun, Aa. 195. vnde] vnde, A og Aa; vnd, Ab og Ac. 196. schollen] schollen, Aa og Ab; scolen, A og Ac. 197. vnde] vnde, A og Aa; vnd, Ab og Ac. 198. willen] ændret efter A og Ac; wellen, Ab; welden, Aa. 199. arg] arg, A, Aa og Ab; arch, Ac. 200. Schreuen] schreuen, Aa og Ab; screuen, A og Ac. 201. Coppenhafen] Coppenhafen, Aa og Ab; Kopenhauen, A og Ac. 202. bord] bord, A, Aa og Ab; bort, Ac. 203. m cccc xxviij] m cccc xxviij, Aa; m cd xxviij, A; mo cdo xxviij, Ac; mo cccco xxviij, Ab. 204. sonavendes] sonavendes, Aa og Ab; sonnauendes, A; sonauendes, Ac. 205. Leuen] Leuen, A, Aa og Ac; Liben, Ab. 206. Frawen] Frawen, Aa og Ab; Vrowen, A og Ac. 207. dagh] dagh, Aa, Ab og Ac; daghe, A. 208. lichtmisse] lichtmisse, Aa og Ac; lichtmissen, A; lichtmesse, Ab; . 209. vnsem] vnsem, A, Aa og Ac; vnsen, Ab.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.