1428. 18. marts. Musse herredsting


Et tingsvidne af Musse herredsting om, at Jens Bagge har pantsat Jens Henningsen retten til at hugge et vognlæs brænde – et "vognshug" – i Vester Ulslev skov for 12 skilling grot. Pantet kan ikke indløses i 20 år.

Tekst efter reg.

Tekst

b. Item ith breff winnde aff Mosse herritz tinng att Jes Baggi paannttsaatte Jes Henningsøn ith wogenshuss[1] wdj haffue oc vdenn haffue y Westerwlsløffskou for xij skilling graatt y xx aar waffløst / ♦

Datterit torsdagen nest effter mettfast sønndag / mcd xxviij / ♦

1. wogenshuss] Således reg., sandsynligvis fejl for wogenshug.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.