1428. 5. juni.


Peder Tuesen (Rani), væbner, skøder sin svoger Lage Gustavsson (Sparre) al sin arveret efter sin halvsøster Kristine (Bentsdatter (Piik)) i det gods, som hun havde ejet i Fjäre herred i Nørrehalland.

Tekst efter Aa.

Tekst

Allæ men thettæ breff høræ ællir see / helser iek Peer Tuæsøn aff vapn kerlige meth gwd / ♦ Thet skal allæ men vithirlikt varæ swa komæskulindæ som næruarindæ ath iek hauir saalt skøt ok affhent velbaren man Lawæ Gøstafsøn min ælskælige swauir all then rættikheet som mik fyøl til aarff æftir min søstir Cirstinæ hwas syæl gwd hauæ i thet goosset som hun attæ i Nørræhalland ok i Fyæræhærit meth agær ok æng skaw ok fiskævand møllær ok møllædam vaat ok tyurt hwat thet helst næfnis kan til euærdelik eyæ fra mik ok minæ aruinge ok til hanum ok hans aruinge ♦

Til meræ vissæ ok foruaring tha hengir iek mit insigle foor thettæ breff meth adræ gothæ mæns insiglæ som æær min sagnæprests i Skiberop her Pæthirs her Knuts som i Quithing boor / Andirs Iuirsøns Ies Truitsøns ok Olafs Awæsøns aff vapn ♦

Giuit ok scriuit æftir vars hærræ byurd thusindæ aar firæ hundrethæ aær paa thet attindæ til tyuæ then leuirdag nest eftir hæly legeme daag ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.