1428. 24. juni.


Kirsten Eriksdatter (Skarsholm-slægten) skøder alle rettigheder i Ljungby og Ljungbygård og i Amings møller til sin dattersøn Peder (Jakobsen) Bille.

Tekst efter reg.

Tekst

45. Item ett Kirstinne Ericks daathers pergamendtz skiøde breff meth fiire henngenndis indsegle, paa huis rettighedt hun haffuer y Lyungby och Lyungbygaardt[1] och y Amings møller huilcket hun haffuer skiøtt thill hinndis daather sønn Peder Bilde och hanns arffuinger. ♦

Wnnder datum mcd thiuffue paa thet ottennde, om Sanctij Johannes baptiste dag y midsommer. ♦

1. Lyungbygaardt] Lynngbygaardt, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.