1428. 15. september.


Kong Erik 7. af Pommern udsteder et låsebrev til Tvilum kloster på en gård i Høbjerg og andet gods i Lysgård herred.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et[1] koning Erickis laassebreff paa en gaard vdj Høbierg met mere godzs tiil Thuillum closter

Datum mcdxxviijo in crastino exaltationis sanctæ crucis : ♦

1. et] mgl. i B-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.