1428. .


Tingsvidne om, at en gård syd for Staby kirke med rette tilhører kirken.

Tekst efter reg.

Tekst

Thingswindtne att enn gaard liggendis sønden kircken j Stabye hører till kircken aff rett. ♦

1428. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.