1428.


Henrik Sandbergs overdragelsesbrev på en gård i Ørridslev.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Et opladelsse breff som Hendrick Sandbergh haffuer hafft paa en gaard i Ørritzløff ♦

1428[1] . ♦

1. 1428] B-reg.Anno 1428 A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.