1428.


Klaus Gunnesen overdrager Maribo kloster tre gårde i Kabbarp i Bara herred.

Tekst efter reg.

Tekst

Klaus Gynnesøns opladelse breff thill closterett paa 3 gaarde i Skaane i Barøseherrett (!) i Kaberop. ♦

1428. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.