1429. 27. juli. Roskilde


Roskilde bytingsvidne, at Niels Olufsen af Nørre Herlev i Lynge herred skødede en gård med hus, jord og alle andre tilliggender i Skt. Hans sogn i Roskilde til hr. Bernhard af Esrum Kloster på dette klosters vegne.

Niels Olufsen havde købt denne gård af den afdøde Jens Joensen, som var borger i Roskilde.

Tekst efter A.

Tekst

Alle som thette breff see eller høræ helse wij Twe Porse byfoghet i Roskilde Iens Mattessøn bwrgemæster Ioon Smith Iens Kræmere Hans Nielsøn radmæn Anders Eskilssøn bymæn i thæn sammesteth oc Pæther Herloghssøn forstandere i Dwebrøthre closter ewinnelighe meth guth . ♦

Oc kungiøre wij at aar effther guts[1] føthelsæ aar . mcd xxix then othensdagh næst effter sancte Marie Magdalene dagh tha war skicket for oss oc flere gothæ mæn pa wort bythingh een beskethen man Niels Oleffsøn aff Herleue nørre i Lywngheherret oc skøthe gaff oc vplodh til ewindelige eyghe / een renliffwet man hær Berneth aff Esroms closter pa forscreffne Esroms closters wegne / een syn gardh meth hws oc iorth oc alle andre sin tilligelse . liggende i sancti Iohannis sogn i Roskilde, i hwilken gardh nw i boor Henrick Hermentssøn . hwilken forscreffne garth fornæffnde Niels Oleffssøn lowlege køpte oc fik aff Iens Ionssøn ther fordwm war burgere war . hwes siæl guth haffwe . ♦

Oc tilbant fornæffnde Niels Olsøn sech oc sine arwinge atfrij oc hemble fornæffnde Esroms closter then fornæffnde garth meth alle sine tilliggelse som forscreffuit stander til ewindelighe eyghe fore hwer mantz tiltale . som ræt wele søghæ . ♦

Tesse alle forscreffne stycke sawe wij oc hørdhe pa wort fornæffnde bything . ♦

Hwilket wij oc bewise oc witnæ meth thette wort opne breff oc incigle . ♦

Giuet oc screuit aar dagh oc stath som forsaght ær . ♦

1. guts] Herefter slettet byrd, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.