1429. 21. september.


Overenskomst mellem brødrene hr. Jens (Mikkelsen) Rud, hr. Jørgen (Mikkelsen) Rud og Vilhelm (Mikkelsen) Rud, riddere, om et skifte af deres mødrene- og fædrenearv forskellige steder på Sjælland.

Tekst efter A.

Tekst

Alle meen thettæ briiff see æller høre læsiis hels[æ] wi Jens Rwth oc Øriæn Rwdh . riiddære oc Wilhiælm Rwdh ewinnælegæ meth gwth ♦ Oc kwngøre alle meen at wi hawæ s[iid]et ower eet brødræ skyftæ wm worth fæder[1] oc worth mødernæ gozs meth ware samfrændærs oc wenærs raat ii swa danæ madæ swm her æfftær star screwet ♦ swa at thennæ forscreffnæ her Øriæn skal hawæ thesæ gozs badæ for siit fædernæ oc for siit mødernæ gozs ♦

Forst Skiøldænæs oc Skiøldænæsæ fangh ♦ item Næs oc Næsæ fangh meth Kiøøls møllæ hoos Skioldænees liger ♦ item Liindæbergæ oc Liindæbergæ fang ♦ item Hogæbergæ oc Høgæbergæ fang ♦ item ii Tostwrp ii Iørstwrpæ sogn too gordæ giwæ i tynnæ smør ♦ item ii Walsyølilæ xi[2] pund korn meth sinæ tiilligelssæ ♦ item ii Høtweth een gordh giwer iij pund korn ii Walsiølilæ sogn ♦ Thettæ forscrefnæ gozs liger ii Riingstadæherret

Item ii Miarløsæherret ♦ ii Sodhorpæ sogn ii Bwkkorp v gordæ swm giwæ xj pund korn ♦ item ii Tiingwrp ii gordæ giwæ iii pund korn ♦ item ii Esgeestwrpæ song ii Storstwrp[3] ii gordæ giuæ iiii pund korn ♦ item ii Esgestwrp een gordh giwer iii pund korn ♦ item Brannæmollæ stat ♦

Item thessæ forscreffnæ gozs skal her Øriæn Rwdh hawæ tiil ewiinnælegæ eyæ ♦

Item ware thet swa at nagræ aff thesæ forrescrefnæ gozs hanwm æller hans arwingæ aff giingæ meth lans law tha tiil biindæ wi wos Iens Rwdh oc Wilhiælm Rwdh oc ware arwiingæ hanwm oc hans arwingæ at wederlegæ swa meget gozs iigeen swm hanwm aff gor swm was aaf rætæ boor ♦

Item thettæ gozs skal Iens Rwth[4] hawæ tiil siit fædernæ oc mødernæ swm her æftær screwet staar ♦

Forst ii Walbwrsherret ii Lyngbysogn ii Karlæby iiii gordæ giwæ j marc korn meth theræ tiillegelssæ ♦

Item ii Tuzæherret ii Hagæstædæ sogn Tadwrp[5] oc Tadwrpæ fang skylder ɉ marc korn ♦ item ii Kwnby sogn ii Thorslwndæ i gordh giuer iii pund korn ♦ item ii Biærby i gord giwer ii pund korn ♦

Item ii Arsherret ii Fwglædælilæ j gordh giuer iiɉ pund korn ♦

Item ii Lowæherret ii Kiirkyæhelsingæ xviij pund korn meth therr[es] tiiligelssæ ♦ item ii Gerløwæ j gordh giuer vi pund korn ♦ item ii Sæby sogn ii Halæby ii gordæ giwæ iiij pund korn ♦ item ii Finwrpæ sogn ii Hiøngæ ii gordæ giwæ x pund korn ♦

Item ii Byæwærscawsherret ii Sæders sagn ii Hiænnwrp j tynnæ smør ♦

Thettæ gozs skal Wilhiælm[6] Rwdh hawæ tiil siit fædernæ oc mødernæ swm her æftær screwet staar ♦

Forst ii Tyzæherret[7] ii Kwnby[8] sogn Waunsorp[9] oc Waunswrpæ fang ♦ item ii Tryniingæ ii gordæ ♦

Forst Jacob Jenssøn giwer iij pund korn ♦ item Jo Torsøn ibidem giwer iij pund korn ♦ idem ii Thorslwndæ Saxæ Sciner giwer iiɉ pund korn ♦ item Jens Pæterssøn ibidem giwer i pund korn ♦ item ii Kwnby Per Laurenssøn giwer iij pund korn ♦ item Jo Pe ibidem giwer iii pund korn ♦ item ii Jwdurpæ sogn ii Høtwet Jacob Sciold giwer iiii pund korn ♦ item ii Giislingæ Jo Lilæbyidyæ giwer ii pund korn ♦ item Jens Esberssøn ibidem giwer i ore korn ♦

Item ii Miærløsæherret ii Thostwrpæ sogn ii Bodwrp Jens Brwn giwer ii pund korn ♦ item Jacob Pæterssøn ibidem giwer ii pund korn ♦ item j gordh ibidem giwer ii pund korn ♦

Item meth thettæ skyftæ swm fare screwet staar ladæ wi wos gansæ nowæ meth

Oc ladæ wi hwær annæn qwit oc orsagæ for fadernæs gozs[10] oc mødernæs gozs swm her fare screwet staar ♦

Item thettæ skyftæ skal bliwæ staducth oc fast oc ewicth oc ey[11] wp brydæs ♦

Tiil thettæ skyftæs statfestælsæ heengæ wi ware insiglæ fare thettæ briif swm ære Jens Rwth oc Wilhiælm Rwdh oc Øriæn Rwdh riiddere Albriic Hæmingssøn Jo Thorberssøn Per Griis oc Clæmend Griis ther awapn æræ ♦

Datum anno domini mo cdo xxix ipso die[12] sancti Mathei appostoli et evangeliste ♦

1. fædernæ] æ[1] muligvis rettet fra a, A. 2. xi] i muligvis på rasur, A. 10. gozs] s tilføjet over linjen, A. 11. ey] Tilføjet over linjen, A. 12. die] Tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.