1429. 1. november.


Peder Bentsen skøder alt sit gods i Torning sogn til Thomas Vilde.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item Per Bendssens skødebreff tiill Tamis Vilde paa alt thet gotz i Tornum sogenn ♦

Datum mcdxxix die omnium sanctorum ♦

b):

Peder Bendssens skiødebreff att hand haffde skiødt Thomas Wilde altt sit gotz j Thuorning ♦

Anno mcdxxix ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.