1429.


Et skødebrev på en gård i Elbæk (Voer herred).

Tekst efter B-reg.

Tekst

Et pergamendtz schiøde[1] paa en gaard i[2] Elbech ♦

Dateret[3] 1429. ♦

1. pergamendtz schiøde] B-reg.schiøde A-reg. 2. i] mgl. i A-reg. 3. Dateret] B-reg.Sub dato A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.