1430. 16. oktober.


Jens (Larsen) Hvas (den yngre af Ormstrup) og hans søskende skifter arven efter deres far, Lars (Larsen) Hvas (den yngre af Ormstrup), med deres halvsøskende, Lars Hvas’ børn af andet ægteskab med fru Thora (Eriksdatter Mus). Ved dette skifte forpligter Jens Hvas og hans søskende sig til at give fru Thoras børn fri rådighed over hele Sahl sogn og gården Ormstrup.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et skiffte breff emellum Jes Huas och hans medarffuingge och frue Thoris børn paa gotzs som the arffuet efther theris fader / Las Huas och bepligter forne Jens Huas och hans mettarffuinge at fri frue Thoris børn all Sael sogen och Wormstrop gaard / ♦

Datum mcdxxxo feria 2a proxima ante festum sancti Lucæ evangelistæ : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.