1430. 27. november. Stavanger


Befaling om at indstævne kannikken Johannes Borssows arvinger for biskoppen.

Arkivalske oplysninger og uddrag efter Diplomatarium Norvegicum.

Tekst

Biskop Audun af Stavanger befaler samtlige gejstlige per provincias Lundensem et Bremensem at indstævne kanniken Johannes Borsows arvinger eller andre vedkommende til at møde for biskoppen som pavelig dommer i Borsows sag med kanniken i Nidaros Bergsvein Nikulassön.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.