1430. 18. december.


Et brev om et bol i Lysgård herred, som Thomas Vilde i Viborg har lejet af biskop Ulrik (Stygge) af Århus.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et breff paa et boell vdj Liusgaard herrit som Thomes Ville vdj Viborg haffde vdj leie aff biscop Ølrick / ♦

Datum mcdxxxo feria 2a proxima ante festum beati Thomæ apostoli : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.