1430.. Onsild herredsting


Tingsvidne af Onsild herredsting om, at den ejendom, som Jens Poulsen (Bjælke-Munk) havde på Edderup mark, alle steder gik til markskellet.

Tekst efter reg.

Tekst

Thingswindtne af Wonsilherrit[1] , att Jes Pouelssen[2] haffuer haffdt eygendomme[3] paa Ebdrup ℳ[4] alle wegne till markemode ♦

1430. ♦

3. eygendomme] eyenndomb, reg. B.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.