1430 el. 1445.


Morten Svane, væbner, sælger biskop Ulrik (Stygge) af Århus al den del og rettighed, som hans hustru havde inden for Bilsbæk.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Ett breff paa pergamente[1] at Morten Suan webner haffuer sold bischop Olrich ald den deell och rettighedt hans høstru haffde inden Bilsbech, ♦

1445[2] . ♦

1. paa pergamente] mgl. i A-reg. 2. 1445] B-reg.1430 A-reg. (muligvis rettet fra 1433).

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.