1430 el. 1438.


Peder Mogensen i Sondrup, Hundslund sogn, skøder sin gård i Sondrup samt sin og sin søsters øvrige arv i Hads herred til Henrik Sandberg.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Et pergamendtz schiøde breff at Peder Mogensen i Sondrup i Hundtzlund sogen haffuer schiøt Hendrick Sandbergh sin gaard i Sondrup med alt andet huis arffue hand och hans søster[1] haffde i Hadtzherrit, ♦

1438[2]

1. søster] således også i A-reg., hvor der er rettet fra hustrue. 2. 1438] B-reg.Sub dato 1430 A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.