1430.


Jens Mikkelsen skøder Margrete, Niels Mogensens hustru, alt sin hustrus gods i Hads herred.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Et pergamendtz schiøde breff at Jens Michelsen schiøte Margrette Niels Mogensens høstru aldt hans høstrues goedtz, huor det ligger i Hatzherrit, ♦

Anno 1430. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.