1430..


Eline (Jensdatter), enke efter Klaus af Nørreby, overlader sin søn Kalle Klausen (af Egense) 12 mark sølvs jord på Klinte sogns mark for en gæld på 40 lødige mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Eline Clausse aff Nørreby war sinn sønn Kalle Claussønn xl lødemarck skyldig och ther fore vndte och oplodt hannem 12 ℳ søld iord paa Clinte sognes marck liggendis ♦

1430 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.