1430.


Oluf Akselsen (Thott) stifter et kapel ved Næstved Skt. Peder kloster sammen med sin hustru Johanne.

Tekst efter reg.

Tekst

Olæff Axelssøn met sin husfru Johanne stictæde een capell i closter oc gaff ther tiil ii garde i Aræby giffue i marc korn oc ii lødig marc ffor hwer dagis messer ♦ Forsømmes thette tha tagis gotzet igen aff arwinge ♦ Mcdxxx ♦

Oversættelse

Oluf Akselsen stiftede et kapel i klosteret med sin hustru Johanne og gav hertil 2 gårde i Årby, som giver en mark korn og 2 lødig mark, for messer hver dag. Forsømmes dette, da tages godset tilbage af arvingene. 1430.