1431. 12. januar.


Benedikte Kristiansdatter i Kovstrup erklærer at have givet til Sønderhå kirke og præstebord en gård i Jestrup, der yder tre pund korn årligt, på det vilkår at kirken hvert år til evig tid skal oppebære halvandet pund korn, og sognepræsten skal holde fire præster og fire fattigfolk for de halvandet pund korn af de tre, som han skal have til sit bord.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ men thettæ breff seer hørær æller læsær helsæ jek Benedictæ Cristerndatter j Kowst[h]orp[1] ewindelich helsæ meth gut ♦ Jek kungiør allæ the nw ær ok kommæ sculæ at / jek wetherkiænder mich meth thættæ mit oben breff / hauæ[2] giuæt til Synder Haa kirkæ ok til præst bordh jen gardh ligændæ j Jesthorp hwilk Matthis Nielsøn a pa boor meth iii pund korn til hools korn ok iii[3] pund til afgift / meth sodan wilkor at kirkæn scal hwært aar wpp bæræ halff anæn pund til eue tiid ok sowen præst scal haldæ iiii præstær ok iiii fatigh folk for the half anæn pund af the iii pund ther præstæn scall hauæ til siit bordh til ewe tiidh ♦

Item til binder jek mik ok min arfuan at fri ok frælsæ forde kirkj ok præstæ then forscren gaard meth allæ rættæ heet som then gard til hørær ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum discretorum domini Nicholai prepositi Wæsterwigcensis et heredum eorum videlicet Æddæl Cristernsdatter Grummi Jeipsøn et Nicolai Petri de Haagardh armigerorum ♦

Datum anno domini mo cdo xxxoio proxima feria sexta post festum epyphanie domini ♦

1. Kowst[h]orp] h kan kun delvist ses, A. 2. hauæ] ov. l., A. 3. iii] til herefter slettet, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.