[1431. 3. marts - 1447. 23. februar].


Pave Eugenius 4. tilstår 4 års og 160 dages aflad til alle, der besøger Lund domkirke og rækker en hjælpende hånd til kirkens bygningsfond på følgende helligdage: Skt. Laurentius' dag, Skt. Knuds dag, juledag, Kristi omskærelsesdag, helligtrekongersdag, langfredag, påskedag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, trinitatis, Kristi legemsfest, Mariæ undfangelsesdag, Mariæ føldselsdag, Mariæ bebudelse, Mariæ besøgelse, Mariæ renselse, Mariæ himmelfart, det hellige kors' opdagelses- og ophøjelsesdage, dagen for tornekronen, sankt Hans dag, hver af de tolv apostles dage, hver af de fire evangelisters dage, hver af de fire hellige kirkelæreres dage, Maria Magdalene dag, Elisabeth dag, den hellige Birgittas dag, allehelgensdag, alle sjæles ihukommelsesdag, relikviernes fremviselse, Skt. Nikolaj dag, Mortensdag, Skt. Marinus' dag, Katarinas dag og Eufrosyne og Florentias dag. Desuden tilstår han 200 dages aflad på alle disse dages ottendedage.

Tekst efter registrant.

Tekst

Dominus Eugenius papa quartus . dat omnibus christifidelibus vere contritis et confessis . Lundensem ecclesiam devote visitantibus et ad ejus conservacionem / manus porrigentibus adjutrices in festis beatorum Laurencii et Kanuti regis . martirum quatuor annos indulgenciarum et totidem quadragenarum necnon in festis . nativitatis Christi cirumcisionis . epiphanie . passionis resurrectionis ascensionis . pentecostes . trinitatis . corporis Christi . concepcionis beate Marie virginis nativitatis anunciacionis . visitationis . purificacionis et assumpcionis ejusdem . ac eciam in festis invencionis et exaltacionis sancte crucis et spinee corone Christi . sed et in festis beatorum . Johannis baptiste . duodecim apostolorum quatuor ewangelistarum quatuor sanctorum doctorum sanctarumque . Marie Magdalene . Elizabeth et Birgitte . omnium sanctorum . commemoracionis animarum et ostensionis reliquiarum ♦ Eciamque in festis sanctorum Nicolai . Martini . Marini . L[1] . Katerine Eufrosine <et> Florencie[2] virginum et singulis diebus infradictorum sanctorum octavas ducentos dies indulgenciarum . perpetuis temporibus

1. L] Antagelig fejl for B (= beate eller beatarum). 2. Eufrosine <et> Florencie] Fordi disse to fejres fælles 18. jul. synes det nødvendigt at tilføje et.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.