1431. 25. maj .


Vidnesbyrd udstedt af ærkedegnen Jens Povlsen m.fl. om, at kirkeværgerne ved Skt. Mortens kirke på Skt. Peters kirkes vegne har solgt en "bodestæt" til kannikken Jens Jensen i Lund.

Tekst efter Rep. l.l.

Tekst

Jens Paulsons erchidiægnes, Jep Padersons cantoris och Vinoldi canickz i Lund uthgifne wettnesbörd, det kyrckioverderne till s. Mårtens kyrckia sålde på s, Päders kyrckios weigna canicken i Lund Jens Jenson bed[1] een bodestæt[2] liggiandes östan for rådhuuset, dat. Urbanus daw.

1. bed] muligvis = benämpd. 2. bodestæt] kan betyde bod såvel som husgrund; her nok snarest det sidste.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.