1431. 9. november.


Jens Nielsen, som kaldes Bransvig af Åkarp, erkender at skylde Klaus Nielsen, væbner, ti lødige mark, for hvilke han pantsætter ham sin gård i Galtabäck i Himle herred i Nørrehalland. Løsningsdagen skal være på sankt Thomas' dag før jul (21. december), og når godset indløses, skal det års landgilde følge hovedstolen.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thette breff hører æller ser helser jak Jes Nielssøn som kalles Bransswigh aff Agorp kærleghe meth gudh ♦ Thet skal alle mæn wytherlich ware nerwærendes oc kommeskulendes at jak wytherkennes mik meth thette mith opne breff skuldugher at ware en hetherlich man thenne nerwærendes brefførære Clawes Nielssøn awaben xo lodichmark oc hwar lodichmark rygnes for vo skilling grot geue pæninghe oc genge som en godh man ma gøre en annen folt meth oc jghen betale skulendes pa sancta Tomus daw nest for jwl ♦

Oc ware thet swo thet mik tho wanzker the forde pæninghe at betale tho til pant[1] sætter jak[2] hanum mith goss j Norrehalland vtj Hemmellehæret ligghendis som ær en gord j Galtabek oc gywer ɉ tunne smør hwart ar til landgilde meth all then forde gords til liggelse eehwat thet helst næffneskan oc jntte[3] vndentagit fri aff at sædia oc vtj oc landgilde oc skat oc thæia oc thiæneste oc hwat han vdermer rantte kan op at bæra oc til syn nutte at brughe oc jntte[4] aff sloss j houith paningghena oc lossningghe daghen skal altid ware om then forde sancta Tomus dagh nest for jwl oc jnghen annen daw oppo arit oc nar thet forde gooz jgen losis tho skal thes ars landgilde follia houith paningghena ♦

Item til binder jak mik oc mynæ arwingghe forde Clawes Nielssøn oc hans arwinghe thet forde gooz at fri for eth brughelich pant for hwers manz til tal til thes dax thet[5] warder hanum æller hans arwinghe loffleghe aff lost for forde paningghe sum aff mik aller myne arwingghe ♦

Til mere wisse oc storre forwaring tha henggher jak mith jnsele for thetta mith nærdes opna breff meth andra godha menz jncele som ær Jens Stygssøn aff Næs oc Erik Geeth ♦

Screuet ar affter guds burdh mo cdo xxxi then fredaw nest fore sancta Mortens daw etcetera ♦

1. pant] understregning begynder ved a, A. 2. jak] her slutter understregning, A. 3. jntte] skal evt. læses jncte, A. 4. jntte] skal evt. læses jncte, A. 5. thet] skrevet to gange, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.