1431. 23. december. Laholm


Asser Pedersen giver hr. Broder Svendsen, ridder, fuldmagt til af hr. Ture Stensens arvinger at oppebære de penge, denne skyldte hans afdøde broder Lasse Pedersen.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ godhæ mæn søm thettæ bref se æller horæ læsith helsir jægh Ascer Pætherssøn kærlikæ meth gudh ♦ Oc kyntgiør jægh meth thettæ mit opnæ bref in atkræffwæ oc vp atbøræ the pænniæ som her Thwræ Stenssøn mægh skylligh ær vppo mins dødhæ brodhers wæghnæ Lasse Pæthers som[1] gudh hans syæl hawæ oc jægh giwer makt enom erlikom mannæ her Brodher Swensøn ridde at børæ them vp af her Thwræs arffwæ ♦

Oc nær the for her Thwræ Stenssøns arffwæ hawæ for her Brodher Swensøn hawæ giørt fwllæ noghæ oc allæ før the pænniæ tha æræ the mægh lædeghæ oc løøs før allæ til talæ ♦ Oc the sum[m]e[2] af the pænniæ ær[3] xviii lødughæ marc oc eth harntz oc annat som gudhæ mæn wæl witæ ♦

Til meræ wisse oc bæthre bewarælsæ tha bædhæs jægh godhæ mænnæ jngæsiglæ søm ær her Wikmans kirkiæ herræ j Widhingæ oc Hennyngh W[o]dh[ær]ghæs[4] fogothen vppo[5] Laholm oc Jøsse Paulsøn j Laholm ♦

Scriptum Laholm anno domini mo cdo [xx]xio[6] dominica proxima ante nativitatem Christi etcetera ♦

1. som] fejl for søn?, A. 2. sum[m]e] utydeligt, A. 3. ær] tegn (x?) herefter slettet, A. 5. vppo] h herefter slettet, A. 6. [xx]xio] hul i brevet, hvor 1-2 tegn formodentlig er gået tabt, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.